Er det godt at fyre med træ?

Der er stor interesse og vigtige økonomiske spørgsmål på spil, når man skal vælge, hvordan man varmer hjemmet op. For en gennemsnitlig familie kan der være mange tusinde kroner på spil årligt, hvis man skifter fra en ældre til en ny og effektiv opvarmningskilde. Dertil er der den sidegevinst, at man er med til at belaste klimaet mindre, fordi de nye opvarmningsmetoder ikke udleder den samme mængde CO2, som man kender det fra f.eks. fyring med olie, gas m.m.

I dag er der mange, som er overgået til at fyre med træ. Typisk ved at de enten fyrer med træpiller eller at de fyre med kløvet træ, som de bestiller hjem på paller.

Når man fyrer med træ, er man faktisk med til at anvende en relativ CO2-neutral opvarmningsmetode. Det skyldes, at træer i deres levetid renser luften for lige så meget CO2, som de afgiver, når man brænder det af for at trække varme ud. Desuden er vi selvforsynende af træ og brænde, da vi har mange store skovområder i Europa, som vi dyrker.

Hvor træpiller typisk købes i sække af cirka samme sort, kan man vælge at fodre sin brændeovn med mange forskellige træsorter. Bøg, eg og ask er ofte anvendt, fordi det har en højere brændværdi, altså det brænder længere. Tungere træ er også dyrere i indkøb, men sammenholdt med udbyttet er det stadig den bedste investering. Mange vælger dog stadig at købe både lidt lettere træsorter og de mere tunge, da man kan starte ovnen med det lettere træ, så man får fuld effekt fra det mere dyre.

Du kan bestille kløvet brænde i Herning her, hvor du samtidig kan få nærmere information om træsorter og deres brændværdi, hvis du har spørgsmål til, hvordan du finder det rette brænde til dine behov.

Husk at det jævnført affaldsbekendtgørelsen §50 er forbudt at fyre med trykimprægneret træ eller EU-paller, træaffald (som kan indeholde kemiske rester fra maling m.m.), træ / materialer fra byggenedrivning (som kan indeholde metal fra søm og skruer eller være af gips m.v.). Heller ikke husholdningens reklamer, tomme kartoner o.l. er tilladt som brændsel.