Hvordan er reglerne for frit autoværkstedsvalg

bil

Der er i udgangspunktet ingen regler for, hvilket autoværksted du kan vælge, når din bil skal repareres eller have et serviceeftersyn. Det du dog skal være opmærksom på er i de tilfælde, hvor en reparation for eksempel går under en reklamationsret eller garanti. Men der er flere andre aspekter at være opmærksom på. Dem kommer vi ind på i det nedenstående.

Vær opmærksom hvis

De situationer du skal være opmærksomme på i forhold til, hvilket autoværksted du vælger, har vi oplistet herunder. Det drejer sig om:
Bilreparationer som er delvist eller helt dækket af garantien eller en reklamationsret. I det tilfælde skal bilen repareres på sælgerens værksted.
Reparationer som er dækket af fabriksgarantien. Ved disse skal reparationen foretages på et af de mærkeværksteder, som importøren har. Er det umuligt (for eksempel kan afstanden være for stor) skal du, inden reparationen udføres, aftale med sælger, hvordan det skal gøres.
Tilfælde hvor der er udarbejdet en serviceaftale. I sådan et tilfælde skal værkstedet eller værkstederne, som er omfattet af aftalen kontaktes. I aftalen skal der stå, hvilke reparationer aftalen omfatter. En serviceaftale vil normalt omfatte omkostninger forbundet med fastsatte serviceeftersyn og reparationer, som er forbundet med sikkerheden.

Vælg frit et værksted

Er den reparation, du står og skal have foretaget, ikke omfattet af det ovenstående kan du frit vælge det autoværksted du ønsker. En fordel ved at vælge et mærkeværksted er, at de ansatte mekanikere løbende uddannes inden for bilmærket. De vil have erfaring og viden om typiske fejl på de forskellige modeller. Men langt de fleste reparationer kan sagtens foretages på de såkaldte frie værksteder.

Serviceeftersyn

Et foreskrevet serviceeftersyn er et eftersyn, der skal foretages ved et bestemt kilometertal eller antal år. I bilens serviceplan kan man se, hvornår eftersynene bør foretages. For eksempel kan det være for hver 15.000 kilometer bilen kører eller måske en gang om året alt efter, hvad der kommer først. Det er ikke nødvendigt, at bilen kommer til service på et mærkeværksted, men det er vigtigt, at man som bilejer kan bevise at vedligeholdelsen udføres korrekt og noteres i bilens servicebog. Ellers gælder garantien ikke. Det er derfor vigtigt, at man som bilejer får en grundig dokumentation, hvis man vælger at få et frit værksted til at stå for bilens serviceeftersyn.

Tillægsgaranti

For at holde på kunderne vælger nogle af mærkeværkstederne at tilbyde tillægsgarantier. Det kan for eksempel være en mobilitetsgaranti. Det er en slags vejhjælp, hvor bilen ofte skal fragtes til et mærkeværksted fremfor et værksted som ejeren vælger. Der er også nogle, der tilbyder en motorgaranti. Det vil sige, at hvis du vedligeholder bilen med de påkrævede serviceeftersyn og de anbefalinger mærkeværkstedet har, så vil bilens gearkasse og motor være omfattet af garantien. Husk altid at læse betingelserne i tillægsgarantierne.

To afregningstyper

Når et autoværksted giver en pris, er det forskelligt, om det benytter et fastprissystem eller, om det giver en cirka pris alt efter det tidsforbrug, de regner med at have på opgaven. Bruger autoværkstedet fastprissystemet betyder det, at en bestemt ydelse koster det samme uanset tidsforbruget. Dermed kan man føle, at man betaler en forholdsvis høj pris for en ydelse, der blev udført hurtigt. Tog den derimod lang tid, vil det måske forekomme billigt. Bruger autoværkstedet derimod at afregne efter det faktiske tidsforbrug, ved du ikke hvad prisen ender på. Der er således fordele og ulemper ved begge afregningstyper.

Få et skriftligt tilbud

Om værkstedet afregner på den ene eller anden måde ændrer ikke ved, at du altid skal bede om et skriftligt tilbud. Tilbuddet vil ofte være inddelt sådan, at arbejdets omfang står først og derefter kommer reservedele, eventuelle væsker og andre omkostninger anført med priser. Du skal være opmærksom på, at der kommer moms oveni enkeltpriserne.