Lederuddannelse – nøglen til at forblive relevant

Lederuddannelse – nøglen til at forblive relevant

Lederuddannelse, er det virkelig nødvendigt at uddanne sig til leder?” kunne man (noget naivt) spørge om. Lederuddannelse synes måske ikke aktuelt, hvis man tror, at dét at være leder, er en egenskab, som man bare enten har eller ikke har. Det er noget, som man naturligt er givet. Nogle har denne egenskab og andre har den ikke, og på denne måde selekterer naturen sine ledere. Men jeg vil vove at påstå, at dette ikke er tilfældet. Måske nogle grangiveligt er givet at have lettere ved at lære at lede, men at lederskab bare er noget, som man uden videre kan mestre uden træning, det forekommer mig en smule absurd. Lederuddannelse (vil jeg altså vove at hævde) er nødvendigt, hvis man vil blive en dygtig leder. Og lederuddannelse kommer i mange forskellige former og størrelser. Det kan være for den aspirerende leder, som endnu ikke er blevet leder, men har drømmen om at blive det en dag. Men lederuddannelse kan også sagtens være for den erfarne leder, der allerede har været leder i mange år. For det er ikke bare sådan, at man som leder på et tidspunkt når til det punkt, hvor man har lært det hele og derfor ikke længere behøver at lære nyt. Nej, der er altid nye ting at lære. Tiden ændrer sig, og menneskene ændrer sig ligeså (måske det er derfor, at tiden netop ændrer sig? Eller måske omvendt? Hvad driver den hegelianske ånd? Menneskene? Eller driver ånden netop menneskene fremad i tiden? Hvori ligger fremskridtet? Et svært spørgsmål) Og fordi det hele netop ændrer sig, så er man nødt til at følge med, hvis man vil forblive relevant som leder.

Lederuddannelse – lær at lede den nye generation

Lederuddannelse er altså nødvendigt, fordi der (måske) hvert femte år er en ny generation, der, som sagt, kræver en ny måde at blive ledt på. Hvad der for de foregående generationer forekommer evident, forekommer ikke lige så indlysende for den nutidige og den kommende. De nyere generationer lever digitale liv i en stadig mere digitaliseret tidsalder. At kunne forstå sådanne mennesker og sætte krav til dem, kræver noget uddannelse. Lederuddannelse kræver det. Gennem lederuddannelse kan man blive styrket udi disciplinen at lede disse forskellige generationer. Men man kan også blive trænet i, hvordan man skal lede i en virkelighed, hvor alting bliver mere og mere digitaliseret.

Lederuddannelser – nogle yderligere facetter

Gennem lederuddannelse kan man også lære andre ting. Man kan blive bedre til at strukturere, blive bedre til at rekruttere osv. Der er nok af ting at lære. Det er kun fantasien, der sætter grænserne for hvor meget, der egentlig er at lære. Og er dette ikke noget så forfriskende? Virkeligheden glinser formeligt af nyhedens friske vædde. Virkeligheden er endnu ikke fuldt afdækket, der er stadig mere at opdage. Og lederuddannelse kan netop være rejseføreren på denne spændende opdagelsesrejse, som kaldes livet.  Lederuddannelse skal du altså afsted på, hvis du er leder eller aspirerende leder. Lederuddannelse er sagen, så kom nu endelig afsted.